Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom B1.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).

Prowadzący : Mgr R.Kalamarz

Konsultant metodyczny : Dr hab. E.Smyrnova-Trybulska