Moduł 1 : Historia górnictwa i wykorzystania metali
Moduł 2 : Podstawowe pojęcia
Moduł 3 : Metale w litosferze
Moduł 4 : Złoża i ich klasyfikacje
Moduł 5 : Złoża wybranych metali
Moduł 6 : Złoża rud metali w Polsce
Moduł 7 : Quiz końcowy
Moduł 8 : Materiały pomocnicze
Moduł 9 : Literatura