Spis zagadnień:


Wykład I : Geneza,przedmiot, specyfika bioetyki
Wykład II :Problem wartości życia
Wykład III :Kryteria człowieczeństwa
Wykład IV : Problemy związane z diagnostyką przedurodzeniową i aborcją
Wykład V :Prokreacja medycznie wspomagana
Wykład VI : Autonomia pacjenta w dobie rewolucji terapeutycznej
Wykład VII : Transplantacje
Wykład VIII : Spór o granicę między terapią użyteczną a terapią daremną
Wykład IX : Wybrane problemy tanatologii
Wykład X: Eutanazja