Chemia nieorganiczna A - 12 godzin materiałów
  • 11 wykładów w formie prezentacji multimedialnych
  • 11 nagrań filmowych prezentujących otrzymywanie preparatów
  • komplet instrukcji laboratoryjnych
  • 60 zadań problemowych i rachunkowych