Warsztaty

Warsztaty

by Ryszard Kalamarz -
Number of replies: 3

Mam pytanie dotyczące tzw Warsztatów. Jakiego typu zadanie może wymagać tego narzędzia. Mam w planie zadanie o charakterze wypracowywania konsensusu w grupie 3 studentów. Czy to będzie odpowiedni sposób?

In reply to Ryszard Kalamarz

Odp: Metodyka opracowania kursów w systemie MOODLE

by Eugenia Smyrnova-Trybulska -
Witam! Gratuluję Pana postępom i otwartości na wszystkie nowości w zakresie elearningu! Przekonana, że eksperci oraz przyszli studenci to wysoko ocenią!
Główne cele wykorzystania Warsztatów - powtórzenie, również kształtowanie umiejętności obiektywnej, wszechstronnej oceny pracy nawzajem (projektów indywidualnych, zespołowych na podstawie kryteriów, na przykład zaproponowanych przez nauczyciela), samooceny oraz, jak Pan słusznie podkreślił, wypracowywania konsensusu. Tematyka projektów może być różna, jak najbardziej dotycząca tematyki kursu i szczególnie modułu tematycznego (unitu).
In reply to Eugenia Smyrnova-Trybulska

Odp: Metodyka opracowania kursów w systemie MOODLE

by Ryszard Kalamarz -

Pani Profesor

Czy  w takim razie tzw Warsztaty mogą służyć do zadań o charakterze webquestów, które obejmują o ile się nie mylę zadania typu problem-solving i reaching consensus. Jak należy podejść do wzajemnej oceny studentów, w jaki sposób nalezy oceniać (czy w ogóle należy) oceny studentów i czemu to służy w ramach całego zadania. Mój pomysł dotyczy polecenia zorganizowania w grupie biorącej udział w "Warsztatach" pobytu grupy studentów z zagranicy i w tym celu należy wspólnie ustalić program: zakwaterowanie, atrakcje itp. Chciałbym oceniać stopień zaangażowania w dyskusję, umiejętność wciągania w dyskusję biernych uczestników oraz język (słownictwo dotyczące tematu oraz słownictwo funkcjonalne - proponowanie, reagowanie na propozycje, zgadzanie się, wyrażanie przeciwnych opinii, itp) Dla mnie celem powinien być konsensus, to znaczy zadanie powinno zostać wykonane w chwili gdy studenci wypracują wspólny front działania. Moje pytanie czy warsztaty będą lepszym narzędziem, czy może czat. I jeszcze czy można łączyć zadania? Np rozpoczynam w formie czatu, potem studenci przygotowują jakieś "twarde" propozycje, które wzajemnie oceniają a potem na znowu na czacie decydują o finale całej akcji pt "Wizyta studentów"

Pozdrawiam

R.Kalamarz

In reply to Ryszard Kalamarz

Odp: Metodyka opracowania kursów w systemie MOODLE

by Eugenia Smyrnova-Trybulska -
Panie Magistrze, Pan praktycznie sam odpowiedział na swoje pytanie. Zadanie, zaproponowane przez Pana jest rewelacyjne, bardzo kreatywne i może być zrealizowane właśnie w taki sposób: rozpoczęcie w formie czatu, potem studenci przygotowują jakieś "twarde" propozycje, które wzajemnie oceniają a potem na znowu na czacie decydują o finale całej akcji pt "Wizyta studentów". Co do strategii oceniania, ich istnieje kilka: Brak oceny, Ocenianie sumacyjne (składowe: opis składowej zadania, skala oceniania, waga ocenianego elementu (domyślnie każdy z elementów ma jednakowy wpływ na ocenę końcową), Stopień wystawiany na podstawie ilości błędów, Oceny zgodne z pewnym kryterium). Uważam, że ocenianie sumacyjne jest najbardziej obiektywnym, ale w zależności od celów dydaktycznych oczywiście mogą być wybrane inne strategii i skonfigurowane proporcji wag ocen studentów i prowadzącego i inne opcje. Również bardzo wartościową jest Ocena zgodne z pewnym kryterium (określonym na przykład przez wykładowce, lub wspólnie ze studentami na czacie).
Z poważaniem,
EST