Literatura i zasoby internetowe

Literatura i zasoby internetowe

by Eugenia Smyrnova-Trybulska -
Number of replies: 0
Literatura oraz zasoby internetowe w części wprowadzającej do kursu uważam, ze powinna być przedstawiona w postaci listy,
alfabetycznie, według wzoru (Autor, Tytuł, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Rok wydania, Ilość stron). Na przykład:
Literatura podstawowa:
1. Arrighi G. The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of Our Times. L. - N.Y., 1994. P. 323. 2... Literatura dodatkowa:
1. Brown R.E., The process of community-building in distance learning classes, „Journal of Asynchro nous Learning Networks", Vol. 5, No. 2, p. 18-35. 2. ....

Jeśli chodzi o zasoby internetowe, to powinny być również podane w postaci listy: adres internetowy, przez myślnik krótki opis serwisu,
witryny i data wejścia na stronę: Zasoby internetowe:
1. http://www.open.ac.uk/ - The Open University (United Kingdom) - data wejścia na stronę 14.12.2008 Uważam, że podane w sposób unifikowany i wyczerpujący pod względem informacyjnym wykorzystane źródła (literatura i zasoby internetowe) pomogą uniknąć uwag przy ocenie kursów.