Ukończenie kursu i co dalej...

Odp: Ukończenie kursu i co dalej...

by Deleted user -
Number of replies: 0

Cieszymy się, że materiały umieszczone na platformie spełniają Państwa oczekiwania. Jako koordynator projektu UPGOW odpowiedzialny za e-learning muszę jednak wyjaśnić kwestię terminologiczną. To, co na platformach kształcenia na odległość nazywa sie kursem, nie zawsze jest kursem w dosłownym sensie. Celem projektu jest przygotowanie materiałów wspomagających nauczanie w ramach wykładów i seminariów. Ich zaliczenie nie kończy się certyfikatem lecz zaliczeniem przedmiotu przez prowadzącego zajęcia, jeśli zdecydował się  skorzystać z takiej formy pomocy dydaktycznej. Prawo zezwala na to rozwiązanie pod pewnymi warunkami, co jest  szczegółowo opisane na witrynie Cenrum Kształcenia na Odleglość w zakładce "Akty prawne - Rozporządzenia" - Akty prawne dotyczące Centrum. W wypadku kursu BHP i kursu przysposobienia bibliotecznego takie certyfikaty są dostępne i można je po prostu wydrukować po zaliczeniu kursu. Życzę satysfakcji z pogłębiania wiedzy i zapraszam do lektury zawartości kolejnych modułów, również w następnych latach, bo wciąż pracujemy nad przygotowaniem nowych treści. Wszystkie dostępne są dla szerokiego kręgu odbiorców. Gratuluję szerokich zainteresowań, oby przejawiali je wszyscy studenci Uniwersytetu Sląskiego!