Kurs przeznaczony dla studentów 3 roku filologii angielskiej specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim. Znajdują się tu pliki z materiałami do zajęć z gramatyki j. japońskiego.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku filologii angielskiej specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim.  Znajdują się tu pliki z materiałami do zajęć z rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku filologii angielskiej specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim.  Znajdują się tu pliki z materiałami do zajęć z pisma.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku filologii angielskiej specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim.  Znajdują się tu pliki z materiałami do zajęć.

Świadkowie czy pisarze prawdy? Kilka spojrzeń na współczesny film i serial dokumentalny

W trakcie kursu omówiona zostanie krótko historia filmu dokumentalnego oraz jego najważniejsze cechy stylistyczne i formalne. Następnie przejdziemy do dyskusji nad wybranymi współczesnymi filmami dokumentalnymi w różnych formatach. Celem tej dyskusji jest zbadanie, w jaki sposób współczesny dokument reaguje na zmiany zachodzące w mediach; postaramy się też określić, w jaki sposób wybór tematu, opowiadanie i metody narracyjne ewoluują w odpowiedzi na wymagania zmieniającej się rzeczywistości medialnej i czy zmiany te są "dobre".