Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne wspomagające umiejętności edycji i redakcji tekstu naukowego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych.