Celem kursu jest prezentacja i dyskusja najważniejszych stanowisk teoretycznych podejmujących tematykę znaczenia form multimedialnych we współczesnej kulturze, uzupełnione o praktyczny instruktaż projektowania i tworzenia prostych autorskich form multimedialnych. Studenci poznają współczesne praktyki multimedialne, metodologię krytyki humanistycznej, dotyczącej tych praktyk oraz podstawowe techniki pracy z multimediami. Studenci kształcą również umiejętności analizy multimediów oraz procesów kulturowych, toczących się wokół praktyk multimedialnych, zyskując kompetencje świadomych uczestników kultury współczesnej, zdolnych nie tylko do biernej konsumpcji, ale i czynnego współtworzenia kultury i świadomych dylematów społecznych i prawnych, wynikających z debat toczonych wokół praktyk multimedialnych i wynikających z nich form uczestnictwa w kulturze.