Świadkowie czy pisarze prawdy? Kilka spojrzeń na współczesny film i serial dokumentalny

W trakcie kursu omówiona zostanie krótko historia filmu dokumentalnego oraz jego najważniejsze cechy stylistyczne i formalne. Następnie przejdziemy do dyskusji nad wybranymi współczesnymi filmami dokumentalnymi w różnych formatach. Celem tej dyskusji jest zbadanie, w jaki sposób współczesny dokument reaguje na zmiany zachodzące w mediach; postaramy się też określić, w jaki sposób wybór tematu, opowiadanie i metody narracyjne ewoluują w odpowiedzi na wymagania zmieniającej się rzeczywistości medialnej i czy zmiany te są "dobre".