Kurs poświęcony zagadnieniom dotyczącym wizualnej organizacji materiałów dydaktycznych (obraz i litera)