Pracownia dla studentów studiów stacjonarnych w Katowicach.

Kurs dla uczestników zajęć z zakresu dydaktyki i glottodydaktyki Wydziału Filologicznego UŚ