In the course students gain knowledge in the field of e-learning and get to know about the possibility of applying methods and tools for distance learning in the activities of libraries and information centers. The main objective of the course is to develop skills to design, edit and manage professional e-learning courses using Moodle.

W ramach kursu studenci zdobywają wiedzę z zakresu e-learningu oraz poznają możliwości zastosowania metod i narzędzi nauczania na odległość w działalności bibliotek i ośrodków informacji. Zasadniczym celem kursu jest wykształcenie umiejętności projektowania, edycji i zarządzania profesjonalnymi kursami e-learningowymi z wykorzystaniem platformy Moodle. 

Kurs b-learningowy opracowany na potrzeby przedmiotu e-learning (I rok MU Bibliologia i Informatologia - studia niestacjonarne).

Kurs obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej edukacji na odległość.
W ramach szkolenia studenci poznają teorię e-learningu m.in. najważniejsze pojęcia, zarys historii kształcenia na odległość, aspekty prawne zdalnego nauczania, formy i rodzaje e-szkoleń, narzędzia kursów e-learningowych oraz rynek polskich szkoleń zdalnych.
Szkolenie ma na celu przybliżenie studentom zagadnień teoretycznych e-learningu oraz przygotowania ich do samodzielnego zaprojektowania e-kursu.

W ramach modułu studenci zdobywają wiedzę z zakresu e-learningu oraz poznają możliwości zastosowania metod i narzędzi nauczania na odległość w działalności bibliotek i ośrodków informacji. Zasadniczym celem modułu jest wykształcenie umiejętności projektowania, edycji i zarządzania profesjonalnymi kursami e-learningowymi z wykorzystaniem platformy Moodle. Wiedza i umiejętności wdrożone w toku realizacji modułu prezentowane są zarówno w kontekście samokształcenia kadr bibliotecznych, jak i usprawniania obsługi użytkowników informacji.

Celem kursu jest  wprowadzenie do tematyki e-learningu. Omówiono tryby i kategorie e-learningu, problemy standaryzacji oraz etapy rozwoju. Zaprezentowano budowę i funkcjonalności platformy Moodle, a także zagadnienia kompetencji kluczowych i dydaktyczne podstawy kształcenia na odległość. Przedstawiono wyniki badań nt wybranych technologii i narzędzi dla e-learningu.