W ramach kursu studenci zdobywają wiedzę z zakresu e-learningu oraz poznają możliwości zastosowania metod i narzędzi nauczania na odległość w działalności bibliotek i ośrodków informacji. Zasadniczym celem kursu jest wykształcenie umiejętności projektowania, edycji i zarządzania profesjonalnymi kursami e-learningowymi z wykorzystaniem platformy Moodle. 

W ramach kursu studenci zdobywają wiedzę z zakresu e-learningu oraz poznają możliwości zastosowania metod i narzędzi nauczania na odległość w działalności wybranych instytucji kultury i nauki. Zasadniczym celem kursu jest wykształcenie umiejętności projektowania, edycji i zarządzania profesjonalnymi kursami e-learningowymi z wykorzystaniem platformy Moodle. 

Kurs b-learningowy opracowany na potrzeby przedmiotu e-learning (I rok MU Bibliologia i Informatologia - studia niestacjonarne).

Kurs obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej edukacji na odległość.
W ramach szkolenia studenci poznają teorię e-learningu m.in. najważniejsze pojęcia, zarys historii kształcenia na odległość, aspekty prawne zdalnego nauczania, formy i rodzaje e-szkoleń, narzędzia kursów e-learningowych oraz rynek polskich szkoleń zdalnych.
Szkolenie ma na celu przybliżenie studentom zagadnień teoretycznych e-learningu oraz przygotowania ich do samodzielnego zaprojektowania e-kursu.

W ramach modułu studenci zdobywają wiedzę z zakresu e-learningu oraz poznają możliwości zastosowania metod i narzędzi nauczania na odległość w działalności bibliotek i ośrodków informacji. Zasadniczym celem modułu jest wykształcenie umiejętności projektowania, edycji i zarządzania profesjonalnymi kursami e-learningowymi z wykorzystaniem platformy Moodle. Wiedza i umiejętności wdrożone w toku realizacji modułu prezentowane są zarówno w kontekście samokształcenia kadr bibliotecznych, jak i usprawniania obsługi użytkowników informacji.

Celem kursu jest  wprowadzenie do tematyki e-learningu. Omówiono tryby i kategorie e-learningu, problemy standaryzacji oraz etapy rozwoju. Zaprezentowano budowę i funkcjonalności platformy Moodle, a także zagadnienia kompetencji kluczowych i dydaktyczne podstawy kształcenia na odległość. Przedstawiono wyniki badań nt wybranych technologii i narzędzi dla e-learningu.