Egzamin pisemny z zakresu wiedzy Opracowania rzeczowego dokumentów. Klasyfikowanie dla Studentów II r. lic. SS, zaplanowany na 29 czerwca, godz. 12.00.

Egzamin pisemny z treści wykładu dla przedmiotu Zarządzanie Zbiorami Bibliotecznymi. Udostępnianie dla Studentów I r. lic. SS, którzy uzyskali ocenę z ćwiczeń.