Egzamin pisemny z zakresu wiedzy na temat klasyfikowania dokumentów bibliotecznych (historia, twórcy, klasyfikacje) oraz wiedzy na temat inicjatyw organizowania zasobów w bibliotekarstwie współczesnym dla Studentów II r. lic. SS, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń praktycznych.

Egzamin pisemny z treści wykładu i pracy indywidualnej Studentów z przedmiotu Zarządzanie Zbiorami Bibliotecznymi. Udostępnianie I r. lic. SS. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń praktycznych.