Bibliografia i inne źródła informacji (II) to kurs e-learningowy obejmujący materiały dydaktyczne i informacyjne do ćwiczeń dla studentów II roku stacjonarnych studiów licencjackich w semestrze  zimowym 2016/2017. Realizowany jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Główny cel kursu to pogłębienie wiedzy o rodzajach bibliografii w formie papierowej i elektronicznej. Szkolenie obejmuje także poznanie innych źródeł informacji wykorzystywanych w działalności informacyjnej.


Kurs zawiera materiały i opracowania najważniejszych dzieł polskiej literatury współczesnej.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne służace realizacji przedmiotu Podstawy tekstologii.

Kurs obejmuje materiały dydaktyczne, służące realizacji przedmiotu Sztuka książki, zwłaszcza poświęcone designowi książki współczesnej