Realizacja modułu ma na celu wprowadzenie studentów w wybrane zagadnienia związane z ekologią informacji. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu oceny i selekcji informacji, przede wszystkim informacji elektronicznej. Poznają kryteria, metody i narzędzia oceny informacji. Uczą się wykorzystania dostępnych narzędzi i technologii wspomagających ocenę i selekcję informacji.

Kurs dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Architektura informacji.