Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi schematami, standardami i modelami metadanych oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania zasobów informacyjnych. Przedmiotem kursu są metadane dla różnych typów obiektów oraz metadane w projekcie Semantycznego Weba.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne do wykładów z modułu Nauka o informacji.

Celem modułu jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu nauki o informacji. W trakcie wykładów studenci zapoznają się z genezą dyscypliny, kierunkami rozwoju, jej terminologią, metodami i technikami badawczymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, najważniejszymi czasopismami i książkami, a także poznają główne kierunki badawcze.

Kurs dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Architektura informacji.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne
z przedmiotu "Analiza i wizualizacja informacji"
dla studentów I roku stacjonarnych studiów licencjackich AI