Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności języki stosowane: francuski i angielski oraz specjaności: język francuski. Zawiera przydatne informacje z dziedziny teorii przekładu,  ze szczególnym uwzględnieniem przekładu literackiego, a także wiele ciekawych ćwiczeń i matierałów do tłumaczenia.