Kurs opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty tłumaczenia użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem przekładu prawniczego (w tym uwierzytelnionego), ekonomicznego, naukowego, technicznego i audiowizualnego. Zawiera także przydatne ćwiczenia.