W ramach modułu studenci zapoznają się z podstawami badań biblio-, nauko- i webometrycznych, poznają podstawową terminologię, ich potencjał poznawczy, możliwości praktycznych zastosowań i ograniczenia wynikające z ich specyfiki. Zdobywają wiedzę na temat źródeł informacji i narzędzi wykorzystywanych w badaniach biblio-, nauko- , infor- i webometrycznych), w tym poznają indeksy cytowań. Uczą się samodzielnie przeprowadzać proste analizy bibliometryczne. Poznają specyfikę pracy w pracowniach bibliometrycznych bibliotek szkół wyższych.