Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne
z przedmiotu "Infografika"
dla studentów III roku stacjonarnych studiów licencjackich AI