Materiały dydaktyczne i informacyjne do zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania graficznego dla studentów II roku kierunku architektura informacji.