Konwersatorium monograficzne z zakresu Nauk Społecznych 
IV rok JW/WA 2023/2024 - semestr letni