Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne
z przedmiotu "Projektowanie wizualne"
dla studentów II roku stacjonarnych studiów licencjackich AI