Celem kursu jest zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania systemów komputerowych do zarządzania procesami bibliotecznymi oraz nabycie przez niego umiejętności samodzielnej pracy w wybranych systemach. Student poznaje współczesne narzędzia do zarządzania informacją i zasobami w bibliotece, uczy się samodzielnej pracy w wybranych systemach oraz sprawnego, zaawansowanego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem poznanych narzędzi. Student pozna tendencje rozwojowe współczesnych systemów bibliotecznych i będzie przygotowany do śledzenia zmian na rynku technologii informacyjnych w zastosowaniach bibliotecznych. Będzie potrafił ocenić i porównać dostępne na rynku oprogramowanie biblioteczne, wybrać właściwy program biblioteczny w zależności od potrzeb biblioteki i jej użytkowników, zaproponować bardziej funkcjonalne/nowe rozwiązania.