Materiały dydaktyczne i informacyjne do zajęć z przedmiotu Webwriting dla studentów II roku kierunku architektura informacji.