Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne
z przedmiotu "Bezpieczeństwo informacji"
dla studentów II roku stacjonarnych studiów licencjackich AI