Materiały dydaktyczne i informacyjne do ćwiczeń dla studentów II roku stacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających.