Materiały dydaktyczne i informacyjne do zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania graficznego dla studentów I roku kierunku architektura informacji.