Tematy zostały opracowane przez studentów pracujących pod opieką pani dr Joanny Warmuzińskiej-Rogóż oraz pracowników Zakładów: Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego oraz Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej