Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów II stopnia  Polityki miejskie i doradztwo publiczne 

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, I roku polityk miejskich i doradztwa publicznego (studia II stopnia). Stanowi kontynuację zajęć przerwanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związane z procesami komunikacyjnymi w sferze publicznej m.in.: konsultingiem politycznym, public i media relations, komunikowaniem politycznym.


Test "ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY BADAŃ SPOŁECZNYCH" składa się z pytań umieszczonych w quizie. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, za każde pytanie, na które została podana prawidłowa odpowiedź można otrzymać od 2 do 5 punktów. Możliwe są jedna lub wiele odpowiedzi - w tym przypadku za każdą właściwą przyznawany jest odpowiedni % punktów. 

UWAGA: Na każdą odpowiedź przewidziane są 2 minuty i do każdej odpowiedzi dostępne jest tylko 1 (jedno) podejście(!)
Każdą odpowiedź potwierdzamy przyciskiem "sprawdź" i kolejnym "kontynuuj" ... na końcu testu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich odpowiedzi.

Zakres merytoryczny:
RODZAJE BADAŃ i TYPY PROJEKTÓW BADAWCZYCH

  • etapy procesu badawczego
KODOWANIE DANYCH
  • kodowanie danych ilościowych
 METODY JAKOŚCIOWE:
  • obserwacja
  • wywiad
  • badania dokumentów
PERSPEKTYWY BADAWCZE:
  • teoria ugruntowana
  • podejście interakcjonistyczne
  • podejście interpretatywne

Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wykształcenie u studentów kompetencji miękkich z zakresu komunikowania interpersonalnego i grupowego. Seminarium ma na celu przybliżenie podstawowych problemów związanych z prowadzeniem negocjacji, skutecznej komunikacji i efektywnego przekazywania informacji i wywierania wpływu.