Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, I roku polityk miejskich i doradztwa publicznego (studia II stopnia). Stanowi kontynuację zajęć przerwanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związane z procesami komunikacyjnymi w sferze publicznej m.in.: konsultingiem politycznym, public i media relations, komunikowaniem politycznym.


Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów II stopnia Polityk miejskich i doradztwa publicznego - studia stacjonarne 

Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wykształcenie u studentów kompetencji miękkich z zakresu komunikowania interpersonalnego i grupowego. Seminarium ma na celu przybliżenie podstawowych problemów związanych z prowadzeniem negocjacji, skutecznej komunikacji i efektywnego przekazywania informacji i wywierania wpływu.