Soboty (24.10.; 7.11.; 28.11.; 12.12.; 16.01.)

13:00 - 14:30 Bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji, Rok II zaoczny, Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe