Piątek 

11:30 - 13:00 Bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji, Rok II Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, gr. 2