Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i dopełnienie kompetencji Studentów w zakresie uaktywniania, stymulowania rozwoju mowy  dziecka przy zastosowaniu różnorodnych form zabawowych. Istotnym elementem zajęć będzie łączenie teoretycznej wiedzy z działalnością praktyczną, tak by trafnie dobrać rodzaj aktywności do indywidualnych potrzeb, możliwości, deficytów rozwojowych dziecka.