Kurs dotyczy kształcenia studentów w zakresie aktywności ruchowej małego dziecka. Przygotowuje pod kątem przyszłych praktyk oraz samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.