Celem zajęć fakultatywnych jest:
  • przygotowanie przyszłych pedagogów i nauczycieli do podejmowania działań aktywizujących uczniów,
  • pokazanie wyników badań wskazujących na możliwości mózgu w procesie uczenia,
  • omówienie czynników wpływających na proces uczenia się, jak środowisko, indywidualne predyspozycje, modele uczenia się,
  • przełożenie zdobytej wiedzy na planowanie pracy edukacyjnej z uczniem z wykorzystanie metod aktywizujących.