Przedmiot: Diagnoza psychopedagogiczna, ćwiczenia, 30h

Prowadzący: mgr Anna Zalewska (ann.zal0717@gmail.com)

Studia: stacjonarne