Przedmiot ma na celu przybliżenie praktycznego wymiaru diagnozy różnicowej w psychologii zdrowia. Poruszona zostanie tematyka zależności i współwystępowania problemów somatycznych i psychicznych. Omówione zostaną kwestie stosowania w praktyce psychologicznych narzędzi diagnostycznych.