Zadanie przedmiotu polega na dostarczeniu informacji na temat terapii pedagogicznej: założenia, etapów, celi, kierunków i oddziaływań, podmiotu, zasad, form, metod pracy, konstrukcji programów terapii. Podjęte zostaną też kwestie korekty zaburzeń rozwojowych, eliminacji niepowodzeń i trudności wychowawczych, sposobów stymulacji rozwoju i zapobiegania nieprawidłowościom w nim występującym. Kształtowanie u studentów umiejętności planowania, konstruowania programów terapii, obiektywnego oceniania jej przebiegu i efektów, właściwego prowadzenia dokumentacji. Wyposażenie studentów w umiejętność trafnego i plastycznego doboru metod pracy z osobami wymagającymi dodatkowej interwencji terapeutycznej. Poznanie technik terapeutycznych i zakresu pojęć podstawowych - korekta, usprawnianie, trening, kompensacja, stymulacja, wyrównywanie, reedukacja, terapia psychopedagogiczna. Cechy osobowości dobrego terapeuty.