Celem zajęć fakultatywnych jest:

  • poznanie przez studentów  podstaw organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • rozumienie znaczenia włączania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi do systematycznej pracy terapeutycznej,
  • kształtowanie umiejętności  wykorzystania poznanych metod i technik terapeutycznych w praktyce pedagogicznej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia programu pracy terapeutycznej.