Materiały dodatkowe w ramach ćwiczeń z przedmiotu zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia dla V roku Psychologii w roku akademickim 2020/2021.
Kod przedmiotu w webusos: 

06-PS-SM-273

Materiał wyłącznie dla uczestników ćwiczeń.