W ramach prawa mediów Studentom przedstawiane są najważniejsze uregulowania zawarte m.in. w ustawie Prawo prasowe oraz w ustawie o radiofonii i telewizji, jak również innych aktach prawnych, dotyczących funkcjonowania prasy rozumianej szeroko, praw i obowiązków dziennikarzy oraz zasad ich odpowiedzialności prawnej.