W ramach kursu z etyki Studenci dowiadują się czym jest etyka dziennikarska na tle innych etyk zawodowych. Na zajęciach analizowane są dziennikarskie kodeksy etyczne oraz case studies.