W ramach kursu Studenci poznają szczegółowe zagadnienia dotyczące praw autorskich- osobistych i majątkowych, ich ochrony- karnej i cywilnej oraz możliwości korzystania z cudzych utworów w sposób zgodny z prawem.