W ramach początkowej części kursu Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu propedeutyki prawa: system prawny, norma prawna, przepis prawny, akt normatywny, obowiązywanie prawa, gałęzie prawa. Dalsza część zajęć koncentruje się wokół prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.