Wykład monograficzny na temat:  Sił Zbrojnych  RP. Przedstawienie roli i zadań Sił Zbrojnych RP w budowie bezpieczeństwa