Kurs jest przeznaczony dla studentów piątego semestru studiów licencjackich pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką..