Celem kursu jest zapoznane studentów z etapami rozwoju mowy u dzieci.